ภาพศึกษาดูงาน นิทรรศการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ณ สำนักวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG 2094

Magnifier

IMG 2096 Magnifier IMG 2097 Magnifier IMG 2100 Magnifier

 IMG 2101

Magnifier

 IMG 2102

Magnifier

 IMG 2103

Magnifier

 IMG 2104

Magnifier

 IMG 2110

Magnifier

 IMG 2111

Magnifier

 IMG 1967

Magnifier

 IMG 2128

Magnifier

 IMG 2129

Magnifier

 IMG 1977

Magnifier

 IMG 1990

Magnifier

 IMG 2143

Magnifier

IMG 2144

Magnifier

 IMG 1999

Magnifier

 IMG 2148

Magnifier

 IMG 2149

Magnifier

 IMG 2150

Magnifier

 IMG 2151

Magnifier

 IMG 2152

Magnifier

 IMG 2153

Magnifier

 IMG 2154

Magnifier

 IMG 2156

Magnifier

 IMG 2173

Magnifier

 IMG 2177

Magnifier

 IMG 2186

Magnifier

 IMG 2190

Magnifier

 IMG 2194

Magnifier

 IMG 2195

Magnifier

 IMG 2208

Magnifier

 IMG 2216

Magnifier

 IMG 2217

Magnifier

 IMG 2223

Magnifier

 IMG 2226

Magnifier

 IMG 2227

Magnifier

 IMG 2231

Magnifier

 IMG 2237

Magnifier

 IMG 2239Magnifier

 IMG 2241

Magnifier

 IMG 2243

Magnifier

 IMG 2251

Magnifier

 IMG 2253

Magnifier

 IMG 2256

Magnifier

 IMG 2257

Magnifier

 IMG 2261

Magnifier

 IMG 2263Magnifier

 IMG 2264

Magnifier

 IMG 2269

Magnifier

 IMG 2272

Magnifier