ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒-๐๒๓๐ อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

67661927 2418242221730641 8493409810522308608 n 67521344 944987199214971 8489665479508492288 n

67422555 718966815235092 7096569408004292608 n67696334 2107229106071757 480148769275379712 n

67657017 2436237126661666 1531141903855124480 n