ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

tlc34pic

<<รูปภาพเพิ่มเติม คลิก>>