ภาพศึกษาดูงาน การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๓

วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

mandarin1

                                                             Magnifier

mandarin2

Magnifier

mandarin3

Magnifier

mandarin4

Magnifier