ภาพลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25/4/60

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ สำนักวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG 1939

Magnifier

IMG 1940 Magnifier IMG 1942 Magnifier IMG 1950 Magnifier

 IMG 1953

Magnifier

 IMG 1956

Magnifier

 IMG 1958

Magnifier

 IMG 1960

Magnifier

 IMG 1962

Magnifier

 IMG 1965

Magnifier

 IMG 1967

Magnifier

 IMG 1968

Magnifier

 IMG 1973

Magnifier

 IMG 1977

Magnifier

 IMG 1990

Magnifier

 IMG 1996

Magnifier

IMG 1996

Magnifier

 IMG 1999

Magnifier

 IMG 2001

Magnifier

 IMG 2004

Magnifier

 IMG 2010

Magnifier

 IMG 2010

Magnifier

 IMG 2015

Magnifier

 IMG 2021

Magnifier

 IMG 2024

Magnifier

 IMG 2028

Magnifier

 IMG 2029

Magnifier

 IMG 2032

Magnifier

 IMG 2035

Magnifier

 IMG 2035

Magnifier

 IMG 2035

Magnifier

 IMG 2035

Magnifier

 IMG 2035

Magnifier

 IMG 2035

Magnifier

 IMG 2035

Magnifier

 IMG 2035

Magnifier

 IMG 2035

Magnifier

 IMG 2035

Magnifier

 IMG 2077

Magnifier

 IMG 2077

Magnifier